หน้าหลัก
ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
Written by manager   
Thursday, 14 December 2017 18:23


หากท่านต้องการติดต่อราชการ แจ้ง หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1

ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร. & โทรสาร. 0 3853 5113 , 0 3851 4071

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 

Footer

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

พัฒนาโดย : วิจาโร ติดต่อ 038-535113, 038-514071, css.poob@gmail.com

 

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา