หน้าหลัก
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Written by manager   
Friday, 08 May 2020 03:29

   

    

วันพฤหัสบดีืั้ 7 พฤษภาคม 2563 คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดตั้งศูนย์โรงทานให้ความช่วยเหลือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามพระดำริในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
Written by manager   
Monday, 02 March 2020 03:35

  

  

 

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระยางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...
 
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
Written by manager   
Tuesday, 11 February 2020 04:21

    

  


วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒/เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Read more...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
Written by manager   
Tuesday, 11 February 2020 03:10

    

  

  

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก


 
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Written by manager   
Wednesday, 29 January 2020 09:32


   

  

   

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ "๔๘ ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Read more...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
Written by manager   
Tuesday, 28 January 2020 09:54


   

             วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.  คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,

Read more...
 
พิธีเปืดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้วยพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) และการทพสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
Written by manager   
Thursday, 16 January 2020 06:19


        

       

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา๐๘.๐๐ น. นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และการทดลอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม. ๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more...
 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 4 of 7

Footer

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

พัฒนาโดย : วิจาโร ติดต่อ 038-535113, 038-514071, css.poob@gmail.com

 

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
บุคลากร

No images

ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา