หน้าหลัก
โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
Written by manager   
Friday, 03 January 2020 07:19

  

  

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา , นายระพี ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 
โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Written by manager   
Friday, 27 December 2019 03:03

คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเขิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์    เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดทุกวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา


 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒
Written by manager   
Friday, 27 December 2019 02:06

   

 

  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Read more...
 
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลและเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
Written by manager   
Thursday, 19 December 2019 07:33

     

    

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ณ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...
 
ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๓ (วิชา อนุพุทธประวัติ/พุทธานุพุทธประวัติ)
Written by manager   
Monday, 18 November 2019 08:57

    

    

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓ (วิชา อนุพุทธประวัติ/พุทธานุพุทธประวัติ)

Read more...
 
ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๒ (วิชาธรรมวิภาค)
Written by manager   
Monday, 18 November 2019 07:53


    

 

สนามสอบแห่งที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

  

    

สนามสอบแห่งที่ ๒ วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวันที่ ๒ (วิชา ธรรมวิภาค) 

Read more...
 
พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สนามสอบแห่งที่ ๑
Written by manager   
Monday, 18 November 2019 03:31

      

   

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สนามสอบแห่งที่ ๑ (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ

Read more...
 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 5 of 7

Footer

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

พัฒนาโดย : วิจาโร ติดต่อ 038-535113, 038-514071, css.poob@gmail.com

 

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
บุคลากร

No images

ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา