หน้าหลัก
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Written by manager   
Wednesday, 02 October 2019 03:40

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  

Read more...
 
พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
Written by manager   
Friday, 27 September 2019 03:24

 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฉลองตราตั้ง พระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว/พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฐเมธี รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว/พระครูพิพิธพิพัฒนพิธาน รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ /พระใบฎีกาวิสุทธิ์วรรธน์ วรญาโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

Read more...
 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพศาสนบุุคคล (พระวินยาธิการ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
Written by manager   
Thursday, 19 September 2019 05:52

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล (พระวินยาธิการ) จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...
 
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
Written by manager   
Monday, 01 July 2019 13:13

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ" มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการขยายแนวร่วม หรือเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่  1. ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 3 เรื่อง ความยาว 30 วินาที และ 15 วินาที  และ สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 3 เรื่อง ความยาว 30 วินาที และ 15 วินาที

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที

ชุด ยกย่อง

ชุด สนับสนุน

ชุด โอกาส

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 15 วินาที

ชุด ยกย่อง

ชุด สนับสนุน

ชุด โอกาส

สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที

ชุด ยกย่อง

ชุด สนับสนุน

ชุด โอกาส

สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 15 วินาที

ชุด ยกย่อง

ชุด สนับสนุน

ชุด โอกาส


 
สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.
Written by manager   
Thursday, 14 February 2019 22:43

สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"

จากสำนักงาน ป.ป.ช.

Read more...
 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 7 of 7

Footer

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

พัฒนาโดย : วิจาโร ติดต่อ 038-535113, 038-514071, css.poob@gmail.com

 

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
บุคลากร

No images

ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา