หน้าหลัก
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีนาถ ๒๕๖๓
Written by manager   
Thursday, 13 August 2020 02:56

 

 วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
Written by manager   
Wednesday, 29 July 2020 05:58

  

  

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระศรีกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ , นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

Read more...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
Written by manager   
Friday, 24 July 2020 08:27

  

  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ อินทรืพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระมหาเจดีย์ศรีพุทธวรญาณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...
 
ร่วมบันทึกรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Written by manager   
Tuesday, 21 July 2020 03:27

 

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา , ศาล ทหาร ตำรวจ ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 
มอบบ้านพระทำนำสุข
Written by manager   
Tuesday, 21 July 2020 02:28

  

   

  

วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ,พระครูโชติพัฒนากร   เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา , พระครูสุตวรญาณ เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม , คณะทำงานกองงานเลขานุการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา , นางจิระพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ,นายธีรพงษ์ อินทรืพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา,ส่วนราชการอำเภอพนมสารคาม , คณะเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา , และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบบ้านพระทำนำสุข ให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนางพนอ สุทธิโสม และครอบครัวนางสาวอำพร กิลันตา
 
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ประจําปี ๒๕๖๓
Written by manager   
Monday, 13 July 2020 07:07


วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ประจําปี ๒๕๖๓ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยคณะสงฆ์อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตําบลบางพระ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
พิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
Written by manager   
Wednesday, 08 July 2020 02:06

  

  

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาหฬบูช่า ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒/เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Read more...
 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 2 of 7

Footer

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

พัฒนาโดย : วิจาโร ติดต่อ 038-535113, 038-514071, css.poob@gmail.com

 

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
บุคลากร

No images

ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา