หน้าหลัก ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการดำเนินงาน ๕ส และกิจกรรม Big Cleaning Day
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการดำเนินงาน ๕ส และกิจกรรม Big Cleaning Day PDF Print E-mail
Written by manager   
Thursday, 13 August 2020 02:51

   

  

  


วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ๕ส    เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดพิมพาวาส ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการ ๕ส นำโดยพระครูวิจารณ์สมณคุณ        ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิมพาวาส ประธานคณะกรรมการ ๕ส พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำนวนมาก

 

Footer

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

พัฒนาโดย : วิจาโร ติดต่อ 038-535113, 038-514071, css.poob@gmail.com