หน้าหลัก ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวกิจกรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ PDF Print E-mail
Written by manager   
Wednesday, 26 August 2020 02:33

   

   วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ตรวจประเมินการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายธีรพงษ์  อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการตรวจประเมินฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

Footer

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

พัฒนาโดย : วิจาโร ติดต่อ 038-535113, 038-514071, css.poob@gmail.com