หน้าหลัก ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวกิจกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล “พระวินยาธิการ” จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล “พระวินยาธิการ” จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ PDF Print E-mail
Written by manager   
Monday, 14 September 2020 01:42

  

  วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล “พระวินยาธิการ” จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุทธิรังษี  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม        อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่พระวินยาธิการผู้เข้าร่วมการอบรม, นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถวายรายงาน ซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทศาสนบุคคล พระวินยาธิการกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว, กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระวินยาธิการ โดยนายกิติศักดิ์  แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการ            กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา และนายธีรพงษ์  ฟังเร็ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพิธีปิดการอบรม  โดยพระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา      เป็นประธานปิดโครงการฯ

 

Footer

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

พัฒนาโดย : วิจาโร ติดต่อ 038-535113, 038-514071, css.poob@gmail.com